O projekcie

Projekt „Muzea prywatne – zarządzanie i finansowanie” był realizowany w miesiącach marzec – grudzień 2021 roku w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, edycja 2021.
Przedmiotem projektu były polskie muzea prywatne oraz podmioty prowadzące działalność muzealną, zarządzanie nimi oraz finansowanie ich działalności. W toku przeprowadzonego badania szukałam odpowiedzi na następujące pytania: Jak wygląda obecnie działalność muzeów prywatnych w Polsce oraz zarządzanie nimi?, Jaka jest ich sytuacja finansowa?, Jaki jest odbiór społeczny i zainteresowanie ze strony publiczności?, Jak muzea te planują i organizują̨ swoją działalność? , Jak zarządzają̨ posiadaną kolekcją zbiorów i jak wygląda jej upublicznianie?
W swoim badaniu autorka skupiła się na wybranych obszarach działalności tych podmiotów, tj.:

  1. formalno–organizacyjnym;
  2. zarządzania zbiorami;
  3. edukacji;
  4. promocji;
  5. finansów.

Projekt obejmował:

  1. Przeprowadzenie ankiety internetowej, na którą odpowiedzi udzieliło łącznie 35 muzeów.
  2. Wizyty w wybranych muzeach prywatnych w różnych regionach Polski, łącznie w 18 miejscach.
  3. Przeprowadzenie wywiadów z właścicielami oraz osobami zaangażowanymi w działalność muzeów prywatnych, łącznie 10 wywiadów.

W efekcie powstał raport oraz opis dobrych praktyk. Oba dokumenty i inne materiały z projektu znajdują się w zakładce Do Pobrania.

W roku 2022 realizuję drugi etap projektu, poświęcony muzeum prowadzonym przez organizacje pozarządowe. W dalszym ciągu poszukuję odpowiedzi na pytania o zarządzanie muzeami oraz sposoby ich finansowania. Jednocześnie skupiam się na relacjach pomiędzy muzeami, a ich organizatorami, czyli fundacjami i stowarzyszeniami. W tym celu odwiedzam wybrane muzea i rozmawiam z osobami zaangażowanymi w ich działalność. Ponadto analizuję dostępne dane na ich temat – strony internetowe, regulaminy muzeów, statuty organizacji i inne. Efektem tego etapu będą wpisy na blogu oraz raport.