Ankieta

Pierwszym etapem projektu jest ankieta kierowana do właścicieli muzeów niepublicznych oraz osób zaangażowanych w ich działalność. Zarówno do muzeów działających zgodnie z ustawą jak i innych podmiotów prowadzących działalność muzealną (np. w formie działalności gospodarczej). Zawiera pytania dotyczące wybranych aspektów aktywności: zbiorów, promocji, edukacji, finansów.
Na końcu ankiety znajduje się prośba o podanie danych identyfikujących osobę wypełniającą formularz. Jest to związane z drugim etapem badania, w którym autorka przewiduje przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami wybranych muzeów.
Poniżej znajduje się bezpośredni link do wypełnienia ankiety oraz formularz w formacie PDF.