Agnieszka

Ile jest muzeów prywatnych?

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, wskazując konkretną liczbę. Wynika to z faktu, że różne są kryteria podziału muzeów na publiczne i niepubliczne (prywatne) – różne są także dane dotyczące liczby muzeów prywatnych w Polsce. 

I tak z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że sektor prywatny muzeów na koniec 2019 roku liczył 220 muzeów, w tym tych, dla których organizatorem są: 

  • osoby prawne: 75 (w tym stowarzyszenia – 35, fundacje – 30, spółki – 10);
  • Kościół (kościoły i związki wyznaniowe ogółem) – 37;
  • osoby fizyczne – 85. 

Analiza danych systemu PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności, która identyfikuje pod nr 9102Z działalność muzeów wszystkich rodzajów wskazuje, że według stanu na luty 2021 roku było 297 aktywnych podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym. Można powiedzieć, że są to przedsiębiorstwa/firmy prowadzące działalność muzealną. 

Natomiast według danych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (stan na luty 2021) w Polsce jest 543 muzeów niepublicznych, w tym:

  • muzeów, dla których organizatorem są osoby prawne – 178;
  • muzeów kościelnych (kościołów i związków wyznaniowych ogółem) – 13;
  • muzeów, których organizatorami są osoby fizyczne – 345.

Powyższe muzea mają regulamin uzgodniony z Ministrem, a więc działają na podstawie ustawy o muzeach.

Podsumowując, sektor muzeów prywatnych (niepublicznych) jest wewnętrznie zróżnicowany, zaliczamy do niego muzea utworzone przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne oraz podmioty gospodarcze – spółki czy firmy jednoosobowe. I wreszcie, do sektora tego zaliczają się także muzea utworzone przez osoby fizyczne. 

Udostępnij na Facebooku