Blog

Blog lata

Wyniki ankiety

Pierwszym etapem projektu jest ankieta kierowana do właścicieli muzeów niepublicznych oraz osób zaangażowanych w ich działalność. Zarówno do muzeów działających zgodnie z ustawą jak i innych podmiotów prowadzących działalność muzealną (np. w formie

Czytaj »

Właściciele muzeów prywatnych

W projekcie muzeów prywatnych fascynujące są nie tylko same muzea i ich zbiory, zwykle imponujące swą liczbą i jakością. Fascynujący są ludzie, którzy je założyli i prowadzą. A raczej stworzyli od zera w wyniku swej pasji i wewnętrznej potrzeby.

Czytaj »

Projekt „Witryna z zabawkami”

Sercem muzeum są zbiory, a kolekcje zabytkowych przedmiotów dają początek muzeom. W Krakowie Marek i Katarzyna Sosenko – kolekcjonerzy pocztówek i zabawek tworzą właśnie swoje muzeum. Na razie przedsięwzięcie jest w fazie

Czytaj »

Sieć muzeów domowych

Międzynarodowa Sieć Muzeów Domowych stawia sobie za cel popularyzację prywatnych zbiorów pamiątek i zabytków. Działa w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Litwie i zrzesza ponad 100 muzeów. W roku 2017 było to 119

Czytaj »

Ile jest muzeów prywatnych?

Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, wskazując konkretną liczbę. Wynika to z faktu, że różne są kryteria podziału muzeów na publiczne i niepubliczne (prywatne) – różne są także dane dotyczące liczby muzeów prywatnych w Polsce. 

Czytaj »

Co to jest muzeum prywatne?

Przepisy prawa określają, że muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach

Czytaj »

Kto może założyć muzeum?

Najprostsza odpowiedź brzmi: każdy. Przepisy prawa nie stawiają w tym zakresie ograniczeń, określają natomiast warunki jakie trzeba spełnić, aby utworzyć muzeum. W celu powołania muzeum należy opracować regulamin

Czytaj »