Odwiedzone muzea

Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia odwiedzonych muzeów i prezentowanych w nich wystaw. Ich wybór został dokonany w oparciu o kryterium dostępności (muzeum czynne, możliwe do odwiedzenia) oraz formy organizacyjnej (prowadzone prywatnie lub jako firma).