Picture of Agnieszka

Muzeum Bojków w Myczkowie

Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie, obecnie działające jako część Gminnego Ośrodka Kultury, sportu i Turystyki w Polańczyku powstało w 2013 roku. Wtedy to Stanisław Drozd historyk, nauczyciel i pasjonat kultury ludowej Bieszczadów przekazał swoją kolekcję, gromadzoną od lat 70- tych XX wieku. Kolekcja ta obejmuje przedmioty pochodzące od końca XIX do połowy XX wieku, pozyskane przede wszystkim drogą darów od mieszkańców tamtych terenów i licznych ofiarodawców.

Muzeum prezentuje historię i kulturę ludności zamieszkującej teren Bieszczad, a w szczególności Bojków – grupy etnicznej pochodzenia rusińskiego i wołoskiego. Na wystawie można zobaczyć przedmioty związane z życiem codziennym, zwyczajami i tradycjami, a także sztukę sakralną oraz wyposażenie nieistniejących cerkwi. Jedna z sal ekspozycyjnych jest zaaranżowana na izbę mieszkalną – znajdują się tam sprzęty domowe, meble, naczynia oraz wyroby rzemiosła, w innej sali zaaranżowano fragment szkoły, z ławkami, tablicą i tornistrami. Niektóre z tych przedmiotów były używane jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ponadto na wystawie znajdują się stroje regionalne, zarówno codzienne jak i odświętne, zdobione charakterystycznym haftem krzyżykowym. Sporo miejsca poświęcono na prezentację zdjęć, dokumentów i pamiątek po dawnych mieszkańcach tych terenów, a także zbiory z okresu II wojny światowej. W budynku Muzeum działa również „Galeria u Bojków” prezentująca prace bieszczadzkich artystów współczesnych oraz rzemieślników.

Udostępnij na Facebooku