Agnieszka Szostak

Absolwentka studiów zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów Akademii Dziedzictwa. Doktorka w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. 

W latach 2017-2019 pracowała w zespole projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”, którego celem było poznanie preferencji publiczności krakowskich instytucji kultury. Jest też współautorką raportu podsumowującego projekt. Jako członkini komitetu organizacyjnego przygotowywała konferencję „Badania publiczności w instytucjach kultury” (2019) oraz „Badania w sektorze kultury” (2020). 

Stypendystka Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego – stypendia twórcze oraz z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok. 

W latach 2004 – 2022 pracowała w Muzeum Krakowa, gdzie koordynowała badania publiczności, zajmowała się tworzeniem i realizacją kolejnych strategii rozwoju oraz usprawnianiem procesów zarządzania.

Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz skarbniczka w Stowarzyszeniu Instytut Badań Organizacji Kultury (IBOK).