Agnieszka

Prezentacja założeń, przebiegu oraz efektów projektu

Wspólnie z Instytutem Badań Organizacji Kultury organizuję spotkanie prezentujące efekty projektu, które odbędzie się on-line 1 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 12.00. Podczas spotkania zaprezentuję wyniki projektu, postaram się odpowiedzieć na pytania o to, jak wygląda aktualnie działalność muzeów prywatnych w Polsce oraz zarządzanie nimi? Jaka jest ich sytuacja finansowa? Jaki jest odbiór społeczny i zainteresowanie nimi ze strony publiczności? Jak muzea te planują i organizują swoją działalność? Jak zarządzają̨ posiadaną kolekcją zbiorów i jak wygląda jej upublicznianie? 

W swoim wystąpieniu skupię się na wybranych obszarach działalności tych muzeów, tj.: kwestiach formalno – organizacyjnych, zarządzania zbiorami, edukacji i promocji oraz finansów. Na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz wywiadów z właścicielami muzeów prywatnych nakreślę aktualną sytuację wybranych muzeów prywatnych w zakresie zarządzania nimi oraz finansowania ich działalności oraz przedstawię dobre praktyki w tym zakresie.

Zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz

Udostępnij na Facebooku