Agnieszka

Projekt „Witryna z zabawkami”

Sercem muzeum są zbiory, a kolekcje zabytkowych przedmiotów dają początek muzeom. W Krakowie Marek i Katarzyna Sosenko – kolekcjonerzy pocztówek i zabawek tworzą właśnie swoje muzeum. Na razie przedsięwzięcie jest w fazie organizacyjnej, a ich bogate i bardzo ciekawe zbiory, liczące blisko 50 tysięcy eksponatów, nie mają miejsca stałej prezentacji. 

Kolekcjonerzy Marek Sosenko i jego córka Katarzyna prezentują kolekcję zabawek

Z wybranymi starymi zabawkami z ich kolekcji można zapoznać się podczas realizowanego właśnie projektu „Witryna z zabawkami”. Celem projektu jest wspólne, przez kolekcjonerów i uczestników, stworzenie mini–wystawy zabawek, która następnie w specjalnie przygotowanej szklanej witrynie będzie prezentowana w przestrzeni wystawienniczej Cricoteki. Uczestnicy projektu zatem staną się kuratorami wystawy, którą w toku kolejnych spotkań przygotują w oparciu o wybrane z bogatej kolekcji zabawki. Dzięki temu dowiedzą się, w jaki sposób tworzy się wystawy muzealne – od koncepcji aż po efekt końcowy.

Uczestnicy projektu zapoznają się ze starymi zabawkami

Projekt ten wpisuje się w proces tworzenia prywatnego muzeum, a jednocześnie stanowi ciekawy przykład partycypacyjnego (wspólnego z uczestnikami) tworzenia wystawy. Wystawy stanowiącej główny sposób prezentacji kolekcji zbiorów.

Udostępnij na Facebooku