Agnieszka

Prywatne muzea w Nowym Targu

Kontynuując badania muzeów prywatnych w czerwcu 2022 roku odwiedziłam Nowy Targ, gdzie w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury znajdują się dwa muzea. Jedno z nich poświęcone jest historii Miasta i okolicznych terenów, drugie natomiast historii drukarstwa.

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego zlokalizowane jest w samym centrum Miasta w Ratuszu Miejskim. Prezentuje zbiory o charakterze etnograficznym, artystyczno-historycznym i przyrodniczym. Kolekcja zbiorów licząca obecnie 7000 obiektów jest sukcesywnie powiększana głównie dzięki darom mieszkańców Nowego Targu oraz Podhala, Spiszu i Orawy. Na wystawie stałej pokazuje kilka warsztatów rzemieślniczych: szewstwo, bednarstwo, garncarstwo, kuśnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo. Ponadto w Ratuszu można zobaczyć wystawę św. Jana Pawła II z Podhalem i prezentująca pamiątki z nim związane.

Muzeum Drukarstwa działa od 2018 roku i jest zlokalizowane w nowym budynku w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku. Powstało dzięki projektom współpracy polsko – słowackiej realizowanym ze środków UE. Na ekspozycji stałej prezentowane są zbiory z dawnej drukarni nowotarskiej, założonej w 1898 roku przez Ignacego Borka, m. in. maszyny drukarskie oraz do cięcia papieru i druki (akcydensy, afisze, druki ulotne i inne) drukowane w drukarni na przestrzeni kilkudziesięciu lat. W oparciu o zachowane maszyny drukarskie odtworzono dawną oficynę drukarską. Najcenniejszym obiektem Muzeum jest wiedeńska maszyna drukarska z połowy XIX wieku, jedyny taki wczesny model pospiesznej maszyny drukującej zachowany do dnia dzisiejszego. Dzięki przeprowadzonej konserwacji udało się przywrócić działanie maszyny, dzięki czemu atrakcją Muzeum są warsztaty i pokazy dawnych technik druku.

Udostępnij na Facebooku