Agnieszka

Sieć muzeów domowych

Międzynarodowa Sieć Muzeów Domowych stawia sobie za cel popularyzację prywatnych zbiorów pamiątek i zabytków. Działa w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Litwie i zrzesza ponad 100 muzeów. W roku 2017 było to 119 muzeów, w tym 58 polskich, głównie z terenu Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Opolszczyzny, Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza i Lubelszczyzny. Działa w oparciu o lokalnych koordynatorów – instytucji muzealnych oraz naukowych: Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe z Wrocławia, Uniwersytet Śląski w Opawie – Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy, Matica Słowacka – Słowacki Instytut Historyczny czy Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Sieć zrzesza muzea prywatne, izby pamięci, izby regionalne, skanseny i wspiera te podmioty w rejestracji, dokumentacji i naukowym opracowaniu zasobów dziedzictwa, będących w ich posiadaniu. Integruje środowiska prywatnych kolekcjonerów zabytków oraz specjalistów różnych dziedzin, którzy wspierają ich swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie opieki nad posiadanymi zbiorami. Pomaga także badaczom, naukowcom i wszystkim zainteresowanym w dotarciu do artefaktów pozostających w prywatnych rękach. Więcej informacji na temat idei działania sieci oraz o zasadach przystąpienia do niej można znaleźć tu: Muzea domowe.

Udostępnij na Facebooku